ประโยชน์ของผักออร์แกนิคต่อคนกินและคนปลูก มีอะไรบ้าง-featured image

ประโยชน์ของผักออร์แกนิคต่อคนกินและคนปลูก มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้ มีผู้คนมากมายเลยนะครับที่หันมาซื้อผักออร์แกนิครับประทานเพื่อความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ขณะเดียวกันก็มีคนบางส่วนที่หันมาสนใจปลูกผักออร์แกนิคไว้รับประทานเองมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นงานอดิเรกที่พัฒนาไปเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย บทความนี้ Urban Farming จะพาไปดูกันว่าผักออร์แกนิคที่ว่ามีประโยชน์นั้น มีประโยชน์อย่างไรทั้งกับคนกินและคนปลูกครับ

ประโยชน์ของผักออร์แกนิคที่เกิดกับคนกิน

ผักออร์แกนิคนั้นได้มาจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม ปลูกด้วยกระบวนการแบบธรรมชาติ โดยใช้ดินและน้ำที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนสารเคมี บำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก โดยไม่พึ่งพาสารเคมีและสารสังเคราะห์จำพวกปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช หรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตใด ๆ

ด้วยกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลัก ทำให้ได้ผลผลิตที่เป็นธรรมชาติแบบ 100 % ดังนั้น หากได้บริโภคผักออร์แกนิคเป็นประจำ ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ

 • ได้บริโภคผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้างจากสารเคมีทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังครับ
 • ผู้ที่ทานผักออร์แกนิคเป็นประจำ ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น การเจ็บป่วยลดลง การสะสมสารพิษในร่างกายลดลง สามารถฟื้นฟูสุขภาพได้รวดเร็ว และสุขภาพจะดีขึ้นในระยะยาว เพราะร่างกายจะได้รับสารอาหารมีประโยชน์ และสะอาด ปลอดภัย เหมือนใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากร่างกายครับ
 • ทานผักออร์แกนิคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แน่นอนครับว่าเมื่อเราสุขภาพดีขึ้น การเจ็บป่วยลดลง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาพยาบาล เช่น ค่าเดินทาง ค่ายารักษา ก็ต้องลดลงด้วย ที่สำคัญเรายังช่วยประหยัดเวลาทั้งของตัวเราเอง และลดภาระแพทย์ พยาบาลที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยจากโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยได้อีกด้วยนะครับ
 • ส่วนคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ทานผักออร์แกนิคเป็นประจำ นอกจากจะดีต่อสุขภาพของตัวเองแล้ว สารอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด และปลอดภัย จะถูกส่งไปยังลูกน้อยอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ลูกในครรภ์มีพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตั้งแต่แรกคลอด ลดอาการเจ็บป่วย อาการแพ้ และช่วยลดอัตราเสี่ยงของเด็กที่จะเกิดมาผิดปกติจากการได้รับสารพิษผ่านทางอาหารที่ได้รับจากแม่สู่ลูก
 • ผู้ที่รับประทานผักออร์แกนิคเป็นประจำ นอกจากร่างกายจะปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรแล้ว เรายังปลอดภัยจากสารปรุงแต่งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคแปรรูปอื่น ๆ อีกด้วย เช่น สารกันบูด เพราะตลอดกระบวนการผลิตและแปรรูปผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจะไม่มีการเติมสารปรุงแต่งอาหารใด ๆ เลย
 • การได้บริโภคผักออร์แกนิคทำให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น เพราะสุขภาพจิตจะดีได้ต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเจ็บป่วย

ประโยชน์ของผักออร์แกนิคที่เกิดกับคนปลูกและโลกของเรา

นอกจากการทานผักออร์แกนิค จะดีต่อร่างกายของเราแล้ว กระบวนการผลิตผักออร์แกนิคนั้น มีส่วนสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืช สัตว์ และคน

การผลิตที่เน้นการใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ โดยไม่พึ่งพาสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ที่มีสารพิษซึ่งจะสะสมและใช้เวลานานในการย่อยสลาย จึงทำให้การผลิตผักออร์แกนิคเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อคนปลูกผักออร์แกนิค ดังนี้

 1. มีผักออร์แกนิคที่สด สะอาด และปลอดภัย ไว้บริโภคในครัวเรือนตนเอง ส่วนที่เหลือยังนำมาขายสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย
 2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
 3. ลดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสารพิษที่มาพร้อมกับสารเคมีทางการเกษตร ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาล
 4. ไม่สร้างมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม พร้อมกับฟื้นฟูสภาพพื้นดิน แหล่งน้ำ และอากาศให้สะอาด
 5. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยา เพราะการไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงจะช่วยทำให้มีชีวิตในท้องถิ่นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ และช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยาไปเรื่อย ๆ

สรุป

ผักออร์แกนิคนับเป็นทางเลือกที่สะอาดปลอดภัยต่อร่างกาย สบายใจทั้งกับคนปลูกและคนกิน และยังมีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราไปอีกนาน ๆ

Urban Farming ก็มีผักสลัดพร้อมทาน และผักสดพร้อมปรุง Veg_Ster ที่ปลูกโดยวิธีออร์แกนิคด้วยนะครับ

บทความอื่นๆ

10 ผักออร์แกนิคใบเขียวที่กินสดได้ รสชาติดี มีประโยชน์สูง

10 ผักออร์แกนิคใบเขียวที่กินสดได้ รสชาติดี มีประโยชน์สูง

ไม่ใช่ผักทุกชนิดนะครับที่กินสดแล้วจะดี ใครที่มองหาผักใบเขียวแบบสด ๆ บทความนี้ Urban Farming จะชวนทุกคนไปดูผักออร์แกนิคใบเขียวที่กินสดได้และดีว่ามีอะไรบ้างครับ

อ่านต่อ »
สุขภาพดีตลอดปีด้วยประโยชน์ของผักสลัดออร์แกนิคทั้ง 9 ชนิด - Feature Image

สุขภาพดีตลอดปีด้วยประโยชน์ของผักสลัดออร์แกนิคทั้ง 9 ชนิด

การทานผักสลัดที่ดีที่สุดนั้นก็คือการทานผักที่หลากหลาย ซึ่งผักสลัดออร์แกนิคแต่ละชนิดแตกต่างกันไป และนี่คือประโยชน์ของผักสลัดออร์แกนิคทั้ง 9 ชนิด

อ่านต่อ »
ผักออร์แกนิคกับผักปลอดสารพิษ แตกต่างกันอย่างไร - featured image

ผักออร์แกนิคกับผักปลอดสารพิษ แตกต่างกันอย่างไร

นอกจากราคาแล้ว ผักออร์แกนิคกับผักปลอดสารพิษแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้เราจะพามาหาคำตอบว่าเพราะเหตุใดผักออร์แกนิคจึงได้รับความนิยมจากผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และมีความแตกต่างจากผักปลอดสารพิษอย่างไรบ้าง

อ่านต่อ »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า