ผักออร์แกนิคกับผักปลอดสารพิษ แตกต่างกันอย่างไร - featured image

ผักออร์แกนิคกับผักปลอดสารพิษ แตกต่างกันอย่างไร

หากถามว่าผักออร์แกนิค กับ ผักปลอดสารพิษ แตกต่างกันอย่างไร เชื่อว่าหลายท่านที่เคยซื้อผักออร์แกนิคมารับประทานคงต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต่างกันที่ “ราคา” ไงครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เสียด้วย เพราะผักออร์แกนิคมีราคาสูงจริง ๆ แต่ราคาที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ก็มีที่มาที่ไปนะครับ บทความนี้เออร์บัน ฟาร์มมิ่งจะพามาหาคำตอบว่าเพราะเหตุใดผักออร์แกนิคจึงได้รับความนิยมจากผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และมีความแตกต่างจากผักปลอดสารพิษอย่างไรบ้าง

ผักออร์แกนิค

แนวคิดพื้นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดผักออร์แกนิค คือ เกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Agriculture ซึ่งหมายถึง ระบบจัดการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

กล่าวโดยสรุปง่าย ๆ ถึงหลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์ คือ

1. การใช้แนวทางเกษตรผสมผสาน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ดูแลความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำ ด้วยอินทรียวัตถุ

4. การไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์

5. ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต้องไม่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม และไม่ผ่านการฉายรังสี

6. มีระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์

เห็นแล้วใช่ไหมครับ ว่ากว่าจะได้ผักออร์แกนิคที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ดังนั้น เมื่อคุณเห็นราคาของผักออร์แกนิคในครั้งไปอย่าบ่นว่าแพงเลยครับ เพราะหากเทียบกับผลลัพธ์จากกระบวนการผลิตที่พึ่งพาธรรมชาติแบบ 100 % และคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ก็ถือว่าคุ้มค่าเงินที่ต้องจ่ายไปอย่างแน่นอน

วิธีสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคหรืออินทรีย์

สำหรับคนที่ไม่สะดวก หรือไม่มีเวลาปลูกผักออร์แกนิคไว้รับประทานเอง แต่ต้องการบริโภคผักออร์แกนิคที่สด สะอาด และปลอดภัย เรามีวิธีสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์แบบง่าย ๆ โดยฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังนี้

• ชื่อผลิตภัณฑ์

• ส่วนประกอบที่สำคัญ

• วัตถุเจือปนอาหาร

• ปริมาตร/น้ำหนักสุทธิ

• ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต

• ประเทศ

• วันเดือนปีที่หมดอายุ

• คำแนะนำในการเก็บรักษา

ผักปลอดสารพิษ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารเคมีตกค้าง ฉบับที่ 163 พ.ศ.2538 ได้ให้นิยามของผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ให้เว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีสารเคมีตกค้าง แต่ไม่เกินในปริมาณที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการขอใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ใบรับรองผักปลอดสารพิษ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนั้น จะใช้หลักการปลูกพืชผักโดยการใช้สารเคมีในการผลิตให้น้อยที่สุดหรือใช้ตามความจําเป็นเท่านั้น โดยหลักในการพิจารณาใช้สารเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช ต้องอยู่บนพื้นฐานสำคัญ ดังนี้

1. ใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดนั้น

2. สารเคมีที่ใช้นั้น ต้องสลายตัวได้เร็ว

3. ใช้สารเคมีในอัตราที่เหมาะสมตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด

4. เว้นระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามคําแนะนํา

ทั้งนี้ ก็เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หรือมีสารพิษตกค้างในพืชผัก และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนยังใช้หลักการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน หรือใช้วิธีการอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อช่วยลดการใช้สารเคมี เช่น การปลูกผักในโรงเรือนมุ้งตาข่ายไนล่อน หรือการใช้กับดักแสงไฟล่อแมลงในเวลากลางคืน เป็นต้น

สรุปตวามต่างระหว่างผักออร์แกนิคกับผักปลอดสารพิษ

จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างระหว่างผักออร์แกนิคกับผักปลอดสารพิษนั้น นอกเหนือจากราคาแล้ว สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ คุณภาพความปลอดภัยของผลผลิต ผักออร์แกนิคเป็นผักที่ปลูกด้วยกระบวนการผลิตที่พึ่งพาธรรมชาติแบบ 100 % ไม่มีการใช้สารเคมีเลยในกระบวนการผลิตเลยตั้งแต่ต้นจนจบ ปลอดภัยแบบ 100 % แถมรักษ์โลกแบบ 100 % ด้วยครับ

ส่วนผักปลอดสารพิษนั้น อาจจะมีการใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีอยู่บ้าง แต่ก็จะมีการเว้นช่วงการเก็บเกี่ยวให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ซึ่งก็ถือว่าปลอดภัยกว่าผักทั่วไปในท้องตลาดครับ

บทความอื่นๆ

4 วิธีแก้ท้องผูกถ่ายยาก ที่คนท้องผูกต้องอ่าน - featured image

4 วิธีแก้ท้องผูกถ่ายยาก ที่คนท้องผูกต้องอ่าน

เชื่อว่าเคยท้องผูกกันทุกคน ยิ่งมีอาการท้องผูกถ่ายยากด้วย ยิ่งไม่แฮปปี้ไปกันใหญ่ บทความนี้ เรามาดูกันว่าอเมื่อมีอาการท้องผูกแล้ว มีวิธีแก้ท้องผูกถ่ายยากอย่างไรครับ

อ่านต่อ »
เลือกกินผักอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ - Feature Image

เลือกกินผักอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

คำสำคัญมันอยู่ตรงคำว่า “เลือก” ไม่ว่าจะเลือกซื้อหรือเลือกกินก็ต้องเลือกอย่างถูกวิธี คราวนี้เราลองมาดูซิว่า เราควรเลือกกินผักอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

อ่านต่อ »
ผักปั่น

ผักปั่น: ทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักผัก

ทานผักจนเบื่อผัก แต่จะไม่ทานก็ไม่ได้ มันเหมือนขาดอะไรไป ใครมีอาการแบบนี้บ้างครับ สำหรับใครที่อยากทานผักแต่เบื่อๆ เมนูผักใบสด หรืออาจจะไม่สะดวกเคี้ยว เมนูผักปั่นเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกที่ Urban Farming อยากจะแนะนำเลยครับ

อ่านต่อ »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า