โอมิย่า เบนโตะ

Omiya Bento

ข้าวกล่อง Bento

Omiya Grilled Salmon

Omiya Hamburg Steak

Omiya Chicken Teriyaki

Omiya Saba Teriyaki

ข้าวกล่อง

Omiya Pork Ribs Rice Bowl

Omiya Grilled Pork Rice Bowl

Omiya Buta Don

Omiya Frozen Product

Sliced Pork Shabu Shabu Black Soup
with Japanese Ponzu

Seafood Balls Shabu Shabu Black Soup
with Japanese Ponzu